Khekhabai Bukhung

Khekhabai Bukhung adalah sebutan orang Lampung bagi sebuah alat pengusir burung yang mengganggu tanaman padi. Khekhabai Bukhung dibuat dari pelepah kelapa yang ditancapkan pada beberapa petakan sawah. Antara pelepah satu dengan yang lain di¬hubungkan dengan tali panjang yang bermuara dan berakhir di gubuk (anjung). Dengan demikian, semua pelepah akan bergoyang bila tali itu ditarik-tarik dari gubuk tempat para petani menunggu padi. Goyangan pelepah kelapa yang masih lengkap dengan daun¬nya itu akan membuat burung yang akan hinggap menjadi takut.
Dilihat: